Nergiz Otomotiv
Anasayfa Kurumsal KIA İkinci El Sigorta Satış Sonrası İletişim
Allianz Sigorta
Kianıza özel tek kasko
Otomobil sigortaları
Hasar anında
Teklif İstek Formları
Kasko Poliçe Teklif Formu
Trafik Sgt. Teklif Formu
İş Yeri Sigortası Teklif Formu
Konut Sigortası Teklif Formu
ABC Öğrenci Sigortası Teklif Formu
AGU Bebek Sigortası Teklif Formu
Mühendislik Sgt. Teklif Formu
Eczane Pkt.Sgt. Teklif Formu
Allianz Sigorta > Otomobil sigortaları

Allianzla Güç Yanınızda!Tüm Oto Kasko

Allianz ile aklınız arabanızda kalmayacak!                                  

Aracınızda başınıza gelebilecek bir sürü tehlike var. Çarpma, çarpılma, yanma... Halk hareketleri, terör... Sel ve su baskını... Hırsızlık... Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk... Hatta aklınıza bile gelmeyecek başka riskler... Allianz, aracınızı ve sizi, olası risklere karşı koruyor. Hasarınızı en hızlı şekilde gideriyor, kendinizi güvende hissetmeniz için farklı çözümler sunuyor. 

Tüm Oto Sigortası risklere karşı eksiksiz güvence sağlıyor
Tüm Oto Sigortası, her türlü riske karşı aracınızın uğrayacağı zararları, Tüm Oto Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan koşullarla güvence altına alır.

Aracınızın trafiğe ilk çıkış tarihinden itibaren geçecek 1 yıllık süre içerisinde meydana gelebilecek ve aracın tamir kabul edemeyecek ölçüde, zarar görmesi veya çalınması halinde, peşin anahtar teslimi bedeli karşılanır.

*Hususi ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için geçerlidir.
 

 • Poliçe ön yüzünde belirtilen ve poliçenin düzenlendiği tarihteki piyasa rayiç değerinden gösterilen araç ve standart aksesuarlar, hasar durumunda hasar tarihindeki piyasa rayiç değerine göre eksiksiz ödenir.
 • Aracın standardının dışında ilave edilen aksesuarlarsa yıllık  % 20 artışa tabidir.
 • Aracın uğrayacağı kismi zararlarda sigorta bedeli eksilmez.
 • Terör ve sel / su hasarları teminata dahildir. Muafiyet uygulanmaz.
 • Sürücülüğünüze güveniyorsanız, muafiyetli poliçe seçeneğiyle aracınızı daha uygun primler ödeyerek sigortalatma şansına sahip olursunuz
 • Herhangi bir kasko hasarından sonra hem aracınızın korunma, çekilme ve nakil masrafları; hem de aracınızda sizinle birlikte seyahat edenlerin uğrayacakları zarar teminat altına alınmış olacaktır.
 • Aracın var olan anahtarlarından birinin çalınması ya da kaybolması veya Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi ile aracın plakasının çalınması halinde, poliçede belirtilen limite kadar teminat verilmektedir.
 • Peşin prim ödemelerinde indirim olanağından yararlanabilirsiniz.  
 • Herhangi bir kaza veya arıza nedeniyle aracın hareket edemediği ya da hareket etmesinin sakıncalı olduğu durumlarda, 24 saat çekme ve kurtarma hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 • Dilerseniz Anlaşmalı Servis Hizmetini kullanabilirsiniz.

Hususi Otomobil ve Hususi Kamyonetler için kullanılabilecek indirimler nelerdir ?
Otuz yaşından büyükseniz ve en az üç yıllık sürücü belgesine sahipseniz, aracınızın sınırlı sayıda sürücü tarafından kullanılması  durumunda, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu /emeklisiyseniz, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz. 
Aşağıdaki meslek gruplarından birine mensupsanız, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz. 

- Eğitim ve öğretim hizmetleri çalışanları
- Emniyet mensupları
- Mülki idare hizmeti çalışanları
- Yargı mensupları
- Eczacılar 

Diğer Hizmetler Nelerdir?

Yardım Hizmeti

Bu hizmet bünyesindeki teknik, ferdi ve tıbbi teminatlar, poliçe kitapçığında belirtilen koşullar dahilinde Tüm Oto Sigortası kapsamındadır. Teknik teminatlar; aracın çekilmesi, vinçle kurtarılması, aracın nakli, emanet ve muhafazası, profesyonel sürücü sağlanması, yedek parçaların gönderilmesinden oluşur.
Ferdi teminatlar, aracın kullanılamayışı nedeniyle söz konusu olan konaklama masraflarının karşılanmasından, daimi ikametgâha seyahat veya geri dönüş seyahatinden oluşur.

Tıbbi teminatlar ise yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati, eşlik edenlerin nakli, refakatçi gönderilmesi ve acil mesajların iletilmesinden oluşur.

Kiralık Araç Hizmeti

(Otomobiller ve ruhsatında hususi işaretli yolcu naklinde kullanılan ve 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir.)

Allianz Yardım Hizmetine müracaat etmek ön koşuluyla aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasar gördüğü kazalarda, aracın servise çekilmesinin Allianz Yardım Hizmeti tarafından sağlanması ve araç onarımının servise teslimini takip eden 24 saat içerisinde giderilememesi şartıyla yılda azami 2 kez ve olay başına 7 gün olmak üzere Kiralık Araç Hizmeti verilir. (Konaklama ve Geri Dönüş Seyahati Hizmetini almayan sigortalılar bu hizmetten yararlanabilir.)

Hukuksal Koruma

Araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda sigortalının korunması sağlanır, (örneğin sürücü belgesinin kısıtlanması, kaldırılması, yeniden alınması ile ilgili dava ve avukatlık masrafları).

Ferdi Kaza

Araçta seyahat eden sürücü ve yolcular kaza sonucu oluşan ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı da teminat altına alınmıştır.

Güvenlik Sistemi ve Araç Kayıt Belgesi Teminatı

a. Kasko sigortalı olan aracın varolan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak,

- Mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması,
- Alarm veya immobilizer vb. tür uyarı sistemlerinin kodlanması,
- Merkezi kilit ve/veya kontak setinin değiştirilmesi masraflarından dolayı,

b. Motorlu Araç Tescil ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi ile aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve/veya temin edilmesi için sigorta ettirenin/sigortalının yapacağı masraflar için; her bir olayda ve poliçe süresi içinde poliçede belirtildiği tutara kadar teminat verilmektedir.

İsteğe Bağlı Seçimlik Teminatlar

Aşağıda belirtilen teminatlar, isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir.

a. Deprem
b. Yabancı ülkeler
c. Sigara yanığı ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)
d. Yetkisiz kişilerce çekilme ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)
e. Kişisel eşya teminatı ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)

Araç içindeki özel eşyalar olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, notebook/laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtea hariç) yıllık 1.000 TL ile teminata dahildir. İlk tespit sonrası ek olarak tutturulacak zabıtlar kapsam dışıdır. Tutarın hesaplanmasında resmi zabıt ve fatura beyanı esas alınır.

Yangın

Tüm Oto Kasko Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığında belirtildiği gibi evinizin içindeki eşyalar için, yangın-yıldırım-infilak teminatı 10.000 TL limitle poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Sağlık

Tüm Oto Kasko Sigortası, Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesine göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş Sağlık Kurumlarında gerçekleşen tedavilerinize ait sağlık giderinizi Tüm Oto Kasko Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı çerçevesinde ve poliçenizde belirtilen oranlar dahilinde karşılar.

Hasarsızlık indirimleri

1. yıl sonu yenilemede %30
2. yıl sonu yenilemede %40
3. yıl sonu yenilemede %50
4. yıl sonu yenilemede %60
5. yıl sonu yenilemede %65

3, 4 ve 5 yıldan fazla hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra meydana gelecek bir hasardan dolayı, hasarsızlık indiriminiz basamaklı olarak sürdürülür.

Ayrıca, kusurunuzun bulunmadığı kanıtlandığı takdirde,
indiriminiz sonraki yıllarda da devam eder.

Sadece cam kırılması ile sınırlı kalan hasarlarda, sigorta kapsamındaki hasarsızlık indiriminiz yine de devam eder.

Poliçe dönemi içinde bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı hasarsızlık indirimini etkilememektedir..

Hasar işlemleri ve yol yardım hizmetleri için 444 45 46 numaralı telefondan Allianz Çözüm Hattını arayabilirsiniz.

Tüm Oto Kasko Sigortası ile risklere karşı eksiksiz güvence.

Arabanızda güvencede olmanız dileğiyle....

Zorunlu Trafik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Aracı işletenin dışında üçüncü şahısların başına gelebilecek ölüm, yaralanma, tedavi görmeye sebebiyet verme ve maddi kayıplara karşı güvence altına alır. 

Trafik Sigortası Kapsamı Nelerdir?  

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya maddi zarara uğramasına sebebiyet verdiği durumlarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork, yarı römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı mâkul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. 

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.  

Trafik sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  

Süper Trafik Sigortası

Otomobil ve Kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için özel hazırlanmış, Trafik Sigortası teminatları yanı sıra İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası ve Yardım Hizmetinin verilmiş olduğu kapsamlı bir üründür.
 

Süper Trafik Sigortasının avantajları

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalı/Sigorta ettireni; poliçe üzerinde belirtilen teminat limitleri dahilinde, Trafik Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmı ve haksız taleplere karşı müdafaası için teminat altına alır.  

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalıyı veya aracı kullanan sürücüyü, sigorta süresi içinde poliçe üzerinde belirtilen teminat limitleri dahilinde maruz kalacağı kazaların neticesine karşı teminat altına alır. Bu teminat ile Trafik Sigortasına istinaden teminat altına alamadığımız sigortalımızı veya aracı kullanan sürücüyü güvence altına almaktayız.

Yardım Hizmeti

Otomobil ve Kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için aracın çekilmesi, kurtarılması ve nakli gibi durumlara karşı güvence sağlar. Bu teminat ile Trafik Sigortası teminatlarına ilave olarak sigortalı araç için de yardım hizmeti verilmektedir.

  Sigortalı aracın;

 

 • Kaza geçirmesi,
 • Yanması,
 • Arızalanması,
 • Tam ya da kısmi çalınma,
 • Çalınmaya teşebbüs,
 • Lastik patlaması
 • Aracın yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde Allianz Yardım Hizmeti poliçe kitapçığında geçerli limitler dahilinde güvence sağlamaktadır. 

Yardım Hizmeti ve Hasar ile ilgili konularda 444 45 46 Allianz Çözüm Hattını arayabilirsiniz. 

 

Anasayfa | Kurumsal | KIA | İkinci El | Sigorta | Satış Sonrası | İletişim
Copyright © 2000 - 2023
Nergiz Grubu, KIA