Nergiz Otomotiv
Anasayfa Kurumsal KIA İkinci El Sigorta Satış Sonrası İletişim
Mapfre Genel Sigorta
Oto sigortaları
Ferdi kaza sigortaları
Sorumluluk sigortaları
Zorunlu sorumluluk
Hasar anında
Teklif İstek Formları
Kasko Poliçe Teklif Formu
Trafik Sgt. Teklif Formu
İş Yeri Sigortası Teklif Formu
Konut Sigortası Teklif Formu
ABC Öğrenci Sigortası Teklif Formu
AGU Bebek Sigortası Teklif Formu
Mühendislik Sgt. Teklif Formu
Eczane Pkt.Sgt. Teklif Formu
Mapfre Genel Sigorta > Oto sigortaları
 

İhtiyari Mali Mesuliyet -Ferdi Kaza Sigortası

Geleneksel Trafik Sigortalarının güvence limitleri sınırlıdır. Trafikte seyrederken üçüncü şahıslara olan sorumluluğunuzun yüksek limitlerle güvence altına alınmasını isteyen bir araç sahibiyseniz veya otobüs ya da minibüs gibi araçlarla seyahat hizmetleri veriyorsanız,  ayrıca İhtiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Özellikle toplu taşıma yapan seyahat şirketleri, daha büyük riskler ve sorumluluklarla karşı karşıyadır. Trafik Sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda, İhtiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortası devreye girecek ve maddi sonuçları en ağır sorumlulukları sizin yerinize üstlenecektir
 
Teminat Kapsamı
İMM ve Ferdi Kaza poliçesi ile trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza teminatları verilmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.

Ferdi Kaza teminatı ise kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde toplu bir para ödenmesi şeklinde tazmin eder veya bu kaza neticesinde görmek zorunda kaldığı tedavi masraflarını yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Maksimum Trafik Sigortası
Trafikte maksimum güvence ile yol alın!
Maksimum Trafik Sigortası, standart Trafik Sigortası ile sağlanan güvence limitlerini yükseltmeyi isteyen araç sahipleri için geliştirilen özel bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile tamamlanan bu poliçe ile, aynı zamanda meydana gelebilecek bir kaza durumunda sürücü ve araçta bulunan yolcuları da MAPFRE GENEL SİGORTA Ferdi Kaza Sigortası güvencesi altına alırsınız

Teminat Kapsamı
MAPFRE GENEL SİGORTA Maksimum Trafik Sigortası kapsamında sağlanan güvenceler Zorunlu Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası:
Motorlu araçlar için yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigortası, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, 3. kişilere karşı olan sorumluluklarını önceden belirli limitler dahilinde gidermektedir.
İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı
Standart Trafik Poliçesi limitleri,  üçüncü şahıslara verilecek zararların tamamını karşılayamayabilir. Maksimum Trafik Poliçesi, standart trafik poliçeleri ile alınan teminat limitlerini, poliçe kapsamında yer alan ek İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile yükseltmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.
Ferdi Kaza Teminatı
Maksimum Trafik Sigorta poliçesi, meydana gelebilecek bir kaza durumunda araç içinde bulunan sürücü ve yolcular için poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası teminatı içerir.

Bu teminat ile, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitin toplu para ödemesi şeklinde tazmini gerçekleştirilmekte veya bu kaza neticesinde uğranan tedavi masraflarını, yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılanması söz konusu olmaktadır.

Kasko Sigortası

Tüm yol ve seyahat gereksinimleriniz düşünülerek hazırlanan Geniş Kapsamlı Kasko Sigortası paketimiz ile sürüş keyfine konsantre olup, riskleri bize bırakabilirsiniz.


Bir kasko poliçesinde aradığınız tüm özellikler…
Yeni Değer Klozu:
Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle aracın tam ziya sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı; 1 yıl süre ile aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin, piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı olacaktır. Şu kadar ki, aracın birinci el (sıfır km) olması, trafiğe tescil tarihi ile sigorta düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş (30 gün dahil) ve araç cinsinin hususi otomobil, kamyonet, panelvan veya minibüs (8–14 yolcu) olması zorunludur. Bu koşulların yerine getirilmemesi durumunda kloz hükümleri geçersiz olup, kasko sigortası genel şartlarının ilgili hükümleri tatbik edilecektir. Şayet üretici firma veya distribütör tarafından araç üzerinde değişiklikler olmuşsa (donanım, tip, görünüm vs.) ödenecek tazminat miktarı için yeni tip aracın standart donanımı baz alınır. Araca emsal teşkil edecek sıfır km. aracın standart donanımı sigortalı araçtan farklı ve artı değer oluşturuyor ise, ilave donanım bedeli ödenecek olan tazminat bedelinden düşülecektir. Araç üretici firma tarafından üretimden kaldırılmış ise, ödenecek tazminat aracın piyasa değeri ile sınırlıdır.

Operasyonel kiralamalarda ve rent-a-car filolarında yukarıda belirtilen yeni değer klozu (sıfır km) teminatı geçersizdir.

Hasardan Eskime Payı Düşülmez:
Özel araçlarda meydana gelecek hasarlardan 10 yaşa kadar eskime payı düşülmeden tam ödeme yapılır. Özel araçlarda 10 yaşı geçen araçlarda %20 eskime payı alınır.

Ana Teminatlar
- Aracın çarpması, çarpışması, yanması
- Aracın çalınması veya hırsızlık girişimi
- Grev lokavt terör ve halk hareketleri
- Sel ve su baskını hasarları
- Park halindeyken meydana gelen hasarlar
- Sigara ve benzeri maddelerin teması
- Çekme, çekilme

Deprem Muafiyetsiz, %5 veya %15 muafiyetli olarak üç ayrı alternatif seçilebilmektedir.
Şoför ve Yolcu Koltuk Ferdi Kaza Minimum 3.000 - maksimum 50.000 TL limitler ile sürücü ve yolcular için ferdi kaza teminatı verilebilmektedir.
Artan Mali Mesuliyet teminatı Hasar durumunda üçüncü şahıslar tarafından uğranacak zararın giderimi için Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitlerinin yetersiz kalması hallerine karşı Artan Mali Mesuliyet Teminatı ile güvencenizi artırabilirsiniz.
Anahtar çalınması teminatı Sigortalı aracın anahtarının çalınması ya da kaybolması sonucu anahtarının kopyalanması ve benzeri masraflar limitsiz olarak teminat altındadır.
Özel Eşya Teminatı Sigortalı araçta bulunan şahsi eşyalar belirli şartlar dâhilinde 1.000 TL limitle teminat altına alınmaktadır.
Otoparka ve valeye belge ile teslim edilen araçların çalınması Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminat altına alınmaktadır.
İndirimler

Hasarsızlık İndirimleri

1. yıl sonu yenilemede %30
2. yıl sonu yenilemede %40
3. yıl sonu yenilemede %50
4. yıl sonu yenilemede %60

 
Diğer İndirimler - Meslek indirimleri;
- Öğretmen
- Kamu çalışanı
- Doktor
- Oyak mensubu
Motorsiklet Kasko Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA’nın yepyeni Motosiklet Kasko Sigortası,  MOTO MGS’in üstün özellikleri ve geniş teminat içeriği sayesinde motosiklet tutkusu ve tutkunları da güvence altında.

Moto MGS kasko poliçelerinde, dilerseniz sizinle birlikte seyahat eden yakınınızı da teminat altına alabilir, olası bir kazada motosiklet kıyafetiniz ve kaskınızın görebileceği zararı da sigortalarsınız. Moto MGS ile şimdi motosiklet keyfinizi trafikte hak ettiğiniz güvence altında sürebilirsiniz.

Ana Teminatlar
MOTO MGS, sigortalı aracın aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla uğrayacağı maddi zararları temin etmektedir.
 
- Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla teması neticesinde meydana gelen zararlar.

- Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar.

- Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler.

- Aracın yanması.

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

- Kasko sigorta değerinde enflasyondan kaynaklanan değer artışları. (Ses, görüntü ve iletişim cihazları ile taşınan yük hariç olmak üzere, aylık %2 ile sınırlı olmak üzere yıllık azami toplamda %24 oranında artışa kadar. Bu oran hiçbir şekilde poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar geçen süre için açıklanmış DİE Tüketici Fiyat indeksindeki artışı geçemez)

- Grev, lokavt ve terör, sabotaj sonucu meydana gelecek zararlar ile sel ve su basması zararları.

- Deprem hasarları ek prime tabi olmak üzere, talep doğrultusunda muafiyetsiz olarak veya %15 ve %5 seçenekli muafiyet oranları ile teminata dahil edilmektedir.
MOTO MGSye Özel Ek Teminatlar
MOTO MGS’yi diğer motosiklet kasko sigortalarından farklılaştıran çok özel teminatlar primsiz olarak poliçe kapsamına dahil edilmiştir.  

Kask ve Koruma Kıyafetleri Teminatı
Bir trafik kazası sonucu sigortalı motosikletin uğrayacağı maddi zararın sigorta bedelinin %25’ini aşması şartıyla, kaza esnasında sigortalının üzerinde bulunan kask ve koruma kıyafetlerinde meydana gelen zararlar bir defaya mahsus olmak üzere ve fatura ibraz edilmek kaydı ile azami 750 TL limitle teminat altına alınmaktadır.

Bu ek teminat sigortalı motosikletin trafik kazası dışında bir sebeple (yangın, patlama, hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs gibi) zarar görmesi hallerinde geçerli değildir.

Buna ilave olarak
- Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
- Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan
çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlarda yine primsiz olarak teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatına Ek Teminat
Ayrıca MOTO MGS, isteğiniz doğrultusunda ek prim karşılığında Ferdi Kaza teminatı alternatifiyle de tanzim edilebilmektedir.

Standart sigortalı veya sigorta ettirenin özel kişi olması ile, sürekli sakatlık teminatının sözleşmede bulunması kayıt ve şartıyla; sigortalı veya sigorta ettirenin, sigortalı aracı idare etmeleri esnasında gerçekleşen bir kaza neticesinde sürekli sakatlık oluşması durumunda, sigortalı veya sigorta ettirenin ikametgahının adaptasyonu için maruz kalınan masraflar, fatura ibraz edilmesi kaydıyla hasar başına ve yıllık toplam azami 5.000 TL limite kadar karşılanır.
Kasko Yardım Hizmeti
Assistans hizmeti ülke sınırları içinde ve dışında poliçe kapsamı dâhilindedir.
 
Sertifika İndirimleri
Motosiklet eğitimi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarca verilmiş sertifika sahiplerine;

- OMM (One More Mile) Sertifikası için %10

- Diğer sertifikalar için %5 özel indirim uygulanmaktadır.

Hasar durumunda araç sürücüsü sertifikasını ibraz edemediği takdirde, hasar tazminatı yapılan indirim oranında eksik ödenecektir.
Muafiyetler
Hırsızlık hasarları hariç her bir hasarda sigorta bedeli üzerinden %2 muafiyet uygulanmaktadır
Aracını yurt dışında kullananlara Yeşil Kart!
Yeşil Kart, 45 üye ülkede geçerli olan uluslararası bir güvence sistemidir. Aracınızı yurt dışında kullanırken bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde, olası ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluk gerektiren durumlarda, sorumluluklarınızı zorunlu olan belli limitler dahilinde gidermeyi amaçlar. MAPFRE GENEL SİGORTA, Yeşil Kart Sigortasını üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına sizin için yapar.

Zorunlu Trafik Sigortası

Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde gidermeyi amaçlamaktadır.


Teminat Kapsamı
Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi, araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde; aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belirlenen limitler dâhilinde gidermeyi amaçlar.

Teminat limitleri, araç türlerine ve araçla gerçekleştirilen mesleki faaliyete göre değişmektedir.

Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre; Türkiyede trafiğe kayıtlı her aracın ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırması zorunludur.
 
Ana Teminatlar
Bu sigorta ile aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda

- Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masraflar
-
Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları
- Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar
sigorta limitleri içinde tazmin edilir.

 

 

 


 


 

 
Anasayfa | Kurumsal | KIA | İkinci El | Sigorta | Satış Sonrası | İletişim
Copyright © 2000 - 2023
Nergiz Grubu, KIA